Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Splošna matura - SM

Na spletni strani so objavljene informacije, ki so povezane z izvedbo in organizacijo splošne mature na Gimnaziji Nova Gorica. Kandidati se lahko podrobno seznanijo z navodili in napotki za splošno maturo. V uvodu naj navedem nekatere pomembne datume, ki jih kandidati morajo upoštevati v letošnjem šolskem letu. Vsi časovni termini so tudi objavljeni v Maturitetnem koledarju, ki ga izda Državni izpitni center - RIC.

AKTIVNOSTI: OKVIRNI ČASOVNI TERMINI:
prijava internega dela SM - kandidati s poklicno maturo najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta
predprijava k maturi informativnega značaja (rok predprijave: 2. teden v mesecu oktobru)
glavna prijava k splošni maturi - spomladanski izpitni rok rok prijave: 4. teden v mesecu marcu, od 25. marca dalje - dokončna prijava
predložitev ustreznih dokumentov * (spričevali 3. in 4. letnika) A - rok oddaje do 25. maja
glavna prijava k splošni maturi - jesenski izpitni rok rok prijave: 2. teden v mesecu juliju, najkasneje do objave rezultatov spomladanskega roka) - dokončna prijava
predložitev ustreznih dokumentov * (spričevali 3. in 4. letnika) B - rok oddaje do 20. avgusta

* Med ustrezne dokumente praviloma sodijo zaključna spričevala 3. in 4. letnika. Kandidat lahko predloži tudi ostala spričevala ali dokazila npr. Obvestilo o uspehu na PM, spričevalo poklicne mature, spričevalo maturitetnega tečaja ... Vsi kandidati, ki majo morda zdravstvene težave (npr. slab vid, sluh, jecljanje, sladkorno bolezen ali kakšne druge motorične okvare ..., morajo do roka, ki je objavljen v maturitetnem koledarju obvezno predložiti tudi vsa zdravniška dokazila z ustrezno veljavnostjo. Kandidati imajo lahko prilagojen izpit na SM samo na osnovi Odločbe otrok s posebnimi potrebami (odločbo izda Zavod RS za šolstvo) in Strokovno mnenje (mnenje izda komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami). Hkrati mora tudi zaprositi Šolsko maturitetno komisijo (ŠMK) za prilagojen izpti in izpolniti tabelo prilagoditev glede na možne prilagoditve. Gimnazija Nova Gorica potem poskrbi, da je v predpisanih rokih na Državni izpitni center posredovana vsa dokumentacija.  VSE dokumente je potrebno urediti najkasneje do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Za vsa vprašanja v zvezi s splošno maturo, se lahko zglasite tudi na spodnji elektronski naslov, kjer sem vam na voljo za različna pojasnila in vprašanja v zvezi s SM:

Tajnik ŠMK: Jurij Knez