Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Program MaTajnik

Je unikaten program za izvedbo mature. Izdelan je na podlagi večletnih izkušenj opravljanja tajniškega dela na Gimnaziji Nova Gorica. Omogoča napraviti vsa opravila, ki so povezana z organizacijo in logistiko na maturi. Hkrati pa lahko s pomočjo programa za komuniciranje - elektronske pošte (MS Outlook) izvedemo tudi neposredno elektronsko komunikacijo med kandidati in profesorji. S pomočjo izvoza določenih statističnih podatkov lahko hitro in enostavno izdelamo dinamično spletno stran s podatki o maturi in jo objavimo na poljubnem spletnem strežniku, ki podpira ASP.NET tehnologijo. Primer spletne strani za splošno maturo je objavljen na spletnem naslovu: http://matura.gimng.si

S programom MaTajnik pridobimo dodatno kreativnost, si olajšamo delo in prihranimo čas za dodatna maturitetna opravila. S pomočjo programa je lahko celotna matura pripravljena in izvedena v samo nekaj dneh. Odlika programa pa je predvsem v tem, da lahko opravimo vso potrebno pisno in ustno razvrstitev kandidatov samodejno, in sicer že takoj po prijavi k maturi.

Prav tako izvedemo vse aktivnosti na maturi, vključno z vsemi zadolžitvami profesorjev. Vse časovne razporede pa lahko že vsaj mesec dni prej objavimo na oglasni deski in v zbornici šole, ter s tem hitro in zanesljivo napovemo potek mature. V nadaljevanju aktivnosti na maturi (maj, junij) samo spremljamo in nadzorujemo njen potek.

Program izdela več 1000 različnih grafikonov (2D, 3D in tortni) ter tako zajame celoten spekter statističnih podatkov, ki so nam v pomoč pri analizi splošne mature.
Vse grafikone lahko izvozimo tudi v program za predstavitve - Power Point.

 

Program je zasnovan v grafičnem okolju MS Windows (7, 8, 10) in izdelan s pomočjo programskega orodja MS Office 2013, 2016, 2019 (trenutno samo za 32 b Access, Excel, Outlook, Word, Power Point).

 

V nadaljevanju je predvidena tudi nadgradnja programa v naslednjih smereh:

.NET tehnologija na področju zajemanja podatkov - elektronska prijava na maturo

 

Izmenjava in posodobitev podatkov s pomočjo FTP strežnika

 

Serijsko tiskanje podatkov (predloge) s pomočjo programa MS Word