Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Uspehi na maturi

V elektronskih obrazcih so objavljeni rezultati splošne mature Gimnazije Nova Gorica v različnih obdobjih. Posamezni rezultati mature so preračunani glede na uspehe ostalih gimnazij v Sloveniji, oziroma publikacijo Državnega izpitnega centra. Ob zaključku šolskega leta Državni izpitni center napravi različne empirične analize rezultatov mature. V to analizo so zajeti naslednji podatki:

  Zbirni podatki o maturi:   Preglednice uspeha:
število kandidatov, ki so se pripravljali na maturo število in delež kandidatov po doseženih ocenah
število kandidatov na maturi primerjava s prejšnjimi maturami
struktura kandidatov po izobraževalnem programu povprečna ocena po predmetih (A in B rok)
kombinacije izbirnih predmetov število odstotnih točk na maturi po predmetih (A in B rok)
prikaz splošnega uspeha kandidatov v točkah prikaz uspeha maturantov pri nekaterih predmetih
struktura kandidatov po uspehu edukometrični indeksi
struktura kandidatov po letu rojstva pregled dvakratnega ocenjevanja izpitnih pol
struktura kandidatov po spolu ... meje in izpitne ocene

Te analize so potem dobra osnova za kakovost ocenjevanja, primerjavo kakovosti ocenjevanja, mnenja RMK...

Kriteriji v zvezi s pretvorbo točk na maturi pretvorjeno v splošni uspeh (zadosten, dober, prav dober, odličen in odličen* s pohvalo) so izbrani na osnovi "točkovnih razredov":

Uspeh na maturi Zadosten Dober Prav dober Odličen Odličen*
Točke na maturi 10 – 14 15 – 19 20 - 24 25 – 29 30 - 34

Gimnazije si "točkovne razrede" poljubno prilagodijo. Največ med njimi točke enostavno pretvori v šolske ocene. Pri tem ne upoštevajo dejstva, da vsi kandidati pišejo materni jezik - slovenščino na višjem nivoju! To pomeni, da lahko kandidat pri slovenščini dobi 8 točk in ne samo 5 točk.