Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Prijave za spomladanski rok splošne mature

Kandidati, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 želeli opravljati splošno maturo ali dodatni predmet splošne mature, se bodo lahko prijavili k opravljanju splošne mature v naslednjih primerih:

opravljanje celotne splošne mature (prvo opravljanje - redni dijaki)
ponovno celotno opravljanje splošne mature (vseh pet maturitetnih predmetov)
izboljševanje ocen predmetov splošne mature (pri enem, dveh, treh, štirih ali vseh predmetih)
popravljanje maturitetnih predmetov splošne mature (največ dva predmeta)
opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta v sklopu poklicne mature (PM + dodatni splošni predmet)
popravljanje dodatnega maturitetnega predmeta v sklopu poklicne mature
izboljševanje ocen dodatnega predmeta splošne mature v sklopu poklicne mature

Kandidati s seboj prinesejo naslednje:

osebni dokument s sliko in EMŠO številko (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje...)
originalni spričevali 3. letnika in 4. letnika srednje šole (kopije napravimo na šoli ob prijavi - izvirnik)
bančno kartico/denar za plačilo - plačilo se izvede pred ali ob prijavi (pošta, banka ali spletn@banka),
  Predlagam, da morda zneske za SM vplačate že vnaprej in odrezke vplačila prinesete k vpisu (samo na vpogled). Po zaključku prijav vam šola lahko izda e-račun, ki ga prejmete na vaš e-naslov.

Vsi kandidati, ki se bodo k splošni maturi prijavili osebno na Gimnaziji Nova Gorica v predvidenem roku (urnik), bodo obrazec Prijava k splošni maturi prejeli v elektronski obliki, ga prebrali in podpisali s pomočjo grafične tablice Wacom na šoli. Na svoj elektronski naslov pa bodo prejeli tudi vsa potrdila in obvestila, ki so povezana s splošno maturo. Naj navedem samo nekatera:

kodo za odpiranje PDF datotek (varovanje podatkov)
potrdilo o prijavi / odjavi na splošno maturo (vračilo stroškov v primeru pravočasne odjave od SM)
prijavo k splošni maturi (pregled osebnih podatkov in predmetnik)
maturitetni koledar (spomladanski in jesenski izpitni rok SM)
točke internega dela splošne mature (seminarske naloge, laboratorijske vaje, terenske vaje, govorni nastop, petje, ples, zgodovinski viri ...)
vabila na pisne izpite (skupaj s seznamom dovoljenih pripomočkov)
vabila na ustne izpite (datum, ura, izpitni prostor)
kontrolni izpis (seznam) vseh vnesenih ocen (Vpisna služba UNI v Ljubljani)
  Datumske in časovne termine pisnih in ustnih izpitov si lahko kandidati vedno ogledajo tudi na spletnem obrazcu. Pri tem pa morajo biti pozorni tudi na morebitne zadnje posodobitve podatkov!
 

S prijavami splošne mature bomo pričeli 3. teden v mesecu marcu 2021 po naslednjem razporedu.
Glede na spodnji urnik, se lahko prijavite v kabinetu informatike - K09 (1. nadstropje).
Za zunanje kandidate predlagam termine od srede, dne 24.3.2021 do torka, dne 30.3.2021.

Dan v tednu Sobota Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Ponedeljek Torek
termin: od - do 20.03.2021 21.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 30.03.2021
1. 08:00-08:45     kabinet inf-K09 kabinet inf-K09 kabinet inf-K09 kabinet inf-K09
2. 08:50-09:35     kabinet inf-K09 kabinet inf-K09 kabinet inf-K09 kabinet inf-K09
3. 09:40-10:25 4A učilnica U11 RU Tratnik   kabinet inf-K09 kabinet inf-K09
O 10:25-11:05     kabinet inf-K09  
4. 11:05-11:50     4D učilnica U12 RU Grosar
5. 11:55-12:40 4B učilnica U26 RU Žagar 4G učilnica U15 RU Gorjup/Lutman 4F učilnica U23 RU Krumberger 5MTa učilnica U27 kabinet inf-K09 kabinet inf-K09
6. 12:45-13:30 kabinet inf-K09 4C učilnica U15 RU Munih kabinet inf-K09   kabinet inf-K09 kabinet inf-K09 kabinet inf-K09
7. 13:35-14:20 kabinet inf-K09 kabinet inf-K09 kabinet inf-K09   kabinet inf-K09 kabinet inf-K09 kabinet inf-K09
8. 14:25-15:10   kabinet inf-K09 kabinet inf-K09   kabinet inf-K09 kabinet inf-K09 kabinet inf-K09

Vsi kandidati, ki se v predvidenem terminu ne bodo zglasili na šoli (obveznosti, služba, delo, bolezen...), bodo lahko oddali obrazec Prijave k splošni maturi tudi preko elektronske pošte ali oddali obrazec Prijavo k splošni maturi priporočeno z navadno pošto.

Postopek prijave na splošno maturo (SM) z elektronsko pošto:

V tem primeru, pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov tajnika ŠMK: Potem boste s povratno e-pošto prejeli obrazec za vnos podatkov. Lahko pa tudi pošljete izpolnjen obrazec Prijava k splošni maturi ali Prijava za opravljanje dodatnega predmeta splošne mature. Poleg obvezno pripišete tudi telefonski številki stacionarnega / mobilnega telefona.

V primeru, da nimate več statusa dijaka, potem je potrebno tudi denarno nakazilo, in sicer na šolo: 100 € in Državni izpitni center: 24 € za vsak predmet.
Podatki vplačila so napisani na spletni strani: plačilo izpitov
Po oddaji elektronske pošte, prejmete na elektronski naslov pošiljatelja Obrazec prijave k splošni maturi v elektronski obliki (*.pdf) z vašimi osebnimi podatki in predmetnikom. Obrazec pazljivo preberete in pregledate ter lastnoročno podpišete. V nadaljevanju obrazec Prijave k splošni maturi (*.pdf) fotografirate s pametnim telefonom ali skenirate in podpisanege vrnete v elektronski obliki (kot prilogo) tajniku ŠMK. V primeru denarnega nakazila ne pozabite priložiti tudi fotografijo odrezkov vplačanih zneskov (šola: Gimnazija Nova Gorica in RIC: Državni izpitni center Ljubljana).

Po oddaji elektronskega obrazca prijave in potrdil o vplačilu, boste na Vaš elektronski naslov prejeli kodo za odpiranje vseh potrdil in obvestil, ki so povezana s splošno maturo (*.pdf) in Potrdilo o prijavi na SM ter maturitetni koledar SM 2021. S tem je postopek elektronske prijave uspešno zaključen. Gimnazija Nova Gorica Vam po zaključenem roku prijav (1-2 dni) na SM pošlje e-račun o vplačilu SM.

Postopek prijave na splošno maturo (SM) s priporočeno navadno pošto:

Obrazec Prijava k splošni maturi je potrebno poslati na spodnji naslov s priporočeno pošto, vendar najkasneje do 30. marca 2021. Prosim Vas, da v pisemsko ovojnico priložite tudi fotokopijo plačila plačilnih nalogov - nakazilo na Gimnazijo Nova Gorica in Državni izpitni center Ljubljana, fotokopiji spričeval 3L in 4L srednje šole in enotno matično številko občana - EMŠO. Pri tem je potrebno poštni odrezek obvezno shraniti. Prosim Vas, da na hrbtno stran prijavnice k splošni maturi pregledno in čitljivo pripišete tudi Vašo telefonsko številko (stacionarni ali mobilni telefon in obvezno tudi elektronski naslov), zaradi lažjega komuniciranja v zvezi s splošno maturo. Ovojnico pošljite s priporočeno pošto na spodnji naslov. Hvala.

Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ulica 9

5000 Nova Gorica

Pripis: splošna matura 2021 – spomladanski izpitni rok splošne mature (tajnik ŠMK SM – Jurij Knez)

Do 25. maja 2021 morajo kandidati obvezno predložiti tudi spričevala 3. letnika in 4. letnika srednje šole.
Vsi redni in bivši dijaki Gimnazije Nova Gorica ne predložijo nobenih spričeval, ker se vse ocene in splošni uspehi pridobijo iz elektronskih evidenc in so potem v elektronski obliki tudi posredovani na Vpisno službo Univerze v Ljubljani.

Tajnik ŠMK:
Jurij KNEZ