Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Pregled izpitov splošne mature - SM na Gimnaziji Nova Gorica

kandidati na splošni maturiPričetek pisnih izpitov je vsak dan točno ob 9:00! Kandidati se zberete do 8:45 ure! S seboj vedno prinesite osebni dokument s sliko in ustrezne dovoljene pripomočke (pero, kemični svinčnik, svinčnik, radirko, trikotnik, šestilo, kalkulator, slovarje...) Malico in sokove naj si prinese vsak kandidat sam. V spletnem obrazcu so prikazani razporedi pisnih izpitov na spomladanskem / jesenskem roku splošne mature. Datume pisnih izpitov splošne mature je sprejela Državna komisija za splošno maturo - DKSM. Mobilni telefoni, ročne ure in ostali elektronski pripomočki so na splošni maturi strogo prepovedani, zato jih prosim pustite doma! Hvala.

Pričetek ustnih izpitov bo vsak dan od 12. do 23. junija. Vsi kandidati, ki so oddali elektronski naslov, bodo dobili dokončen natančen razpored (datum, ura, izpraševalec in učilnica) po vseh pisnih izpitih, to je predvidoma 12. junija po elektronski pošti. Prav tako bodo ti razporedi objavljeni na spletni strani in šolski oglasni deski. Zaradi nemotenega dela šolskih predmetnih komisij prosimo, da pridete na ustne izpite 15-20 minut prej kot je navedeno na spletnem obrazcu.

Ustni izpiti so določeni na osnovi različnih kriterijev. Naj navedem nekatere:

  • izbira maturitetnih predmetov - predmetnik
  • nivo zahtevnosti - osnovni ali višji
  • šolske izpitne komisije - do največ 15 kandidatov / dan
  • vsak kandidat naj bi imel samo 1 ustni izpit / dan
  • zasedenosti izpitnih komisij - aktivnosti v DPK (člani)
  • zasedenosti izpitnih komisij - aktivnosti v DPK (zunanji ocenjevalci)

 Na splošni maturi Vam želimo veliko uspeha!