Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Maturitetni koledar za šolsko leto 2020/2021

Datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov v posameznem izpitnem roku določi Republiška maturitetna komisija ob soglasju ministra, pristojnega za šolstvo. Objavi jih najkasneje 60 dni pred začetkom mature v spomladanskem in jesenskem roku. V maturitetnem koledarju so vsi najpomembnejši datumi za izvedbo mature v letošnjem šolskem letu. V šolskem letu 2020/2021 bo splošna matura potekala po naslednjih časovnih terminih, ki jih je sprejela Državna komisija za splošno maturo (DKSM).

Spomladanski A rok mature: Jesenski B rok mature:
Zbiranje prijav k maturi: od 23. marca do 30. marca 2021 Zbiranje prijav k maturi: od 01. junija do 13. julija 2021
Pisni del mature: od 4. maja do 16. junija 2021 Pisni del mature: od 24. avgusta do 30. avgusta 2021
Ustni del mature: od 14. junija do 23. junija 2021 Ustni del mature: od 24. avgusta do 3. septembra 2021
Rezultati mature: bodo znani 12. julija 2021 Rezultati mature bodo znani 16. septembra 2021

Mesec:  

DatumDanAktivnosti
1.1.2021petekPraznik - novo leto
2.1.2021sobotaPraznik - novo leto
3.1.2021nedelja 
4.1.2021ponedeljek 
4.1.2021ponedeljekUčitelj določi rok, do katerega mora kandidat opraviti prvi posvet oziroma predložiti dispoziciijo naloge.
5.1.2021torek 
6.1.2021sreda 
7.1.2021četrtek 
8.1.2021petek 
9.1.2021sobota 
10.1.2021nedelja 
11.1.2021ponedeljek 
12.1.2021torek 
13.1.2021sreda 
14.1.2021četrtekZadnji rok za vložitev pisnega zahtevka na RIC za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu.
15.1.2021petek 
16.1.2021sobota 
17.1.2021nedelja 
18.1.2021ponedeljek 
19.1.2021torek 
20.1.2021sreda 
21.1.2021četrtek 
22.1.2021petek 
23.1.2021sobota 
24.1.2021nedelja 
25.1.2021ponedeljek 
26.1.2021torek 
27.1.2021sredaDostava gradiva za predmaturitetni preizkus na šole.
28.1.2021četrtek 
29.1.2021petekObjavljen seznam ustnih vprašanj za matematiko.
30.1.2021sobota 
31.1.2021nedeljaZadnji rok, do katerega lahko ŠMK SM iz utemeljenih razlogov zaprosi DK SM za naknadno potrditev naslova seminarske naloge.
1.2.2021ponedeljekZačetek opravljanja pisne naloge pri praktičnem delu zgodovine na šoli.
2.2.2021torekObjava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK, na spletni strani http://www.ric.si
3.2.2021sreda 
4.2.2021četrtek 
5.2.2021petek 
6.2.2021sobota 
7.2.2021nedelja 
8.2.2021ponedeljekPraznik - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
9.2.2021torek 
10.2.2021sreda 
11.2.2021četrtek 
12.2.2021petekInformativni dan
13.2.2021sobotaInformativni dan
14.2.2021nedelja 
15.2.2021ponedeljekZimske počitnice – jugovzhodna Slovenija (razen občine Kočevje), Koroška, Podravska, Pomurska, Savinjska in Spodnjeposavska statistična regija.
16.2.2021torekZimske počitnice
17.2.2021sredaZimske počitnice
18.2.2021četrtekZimske počitnice
19.2.2021petekZimske počitnice
20.2.2021sobota 
21.2.2021nedelja 
22.2.2021ponedeljekZimske počitnice – Gorenjska, Goriška, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška in Osrednjeslovenska regija, Zasavje in jugovzhodna Slovenija (občina Kočevje).
23.2.2021torekZimske počitnice
24.2.2021sredaZimske počitnice.
25.2.2021četrtekZimske počitnice
26.2.2021petekZimske počitnice
27.2.2021sobota 
28.2.2021nedelja Učitelj določi rok, do katerega mora kandidat predložiti delovni osnutek naloge.
1.3.2021ponedeljekZačetek opravljanja pisnih delov A in B pri praktičnem delu ekonomije na šoli.
2.3.2021torekPredmaturiteni preizkus SLO: redni dijaki 4. letnikov bodo pisali esej pri slovenščini (7:00 - 9:00)
3.3.2021sreda 
4.3.2021četrtek 
5.3.2021petek 
6.3.2021sobota 
7.3.2021nedelja 
8.3.2021ponedeljekPMP: Ric objavi moderirana Navodila za ocenjevanje slovenščine.
9.3.2021torekObjava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK (teorija in zgodovina drame in gledališče) na spletni strani http://www.ric.si
10.3.2021sredaPosveti s predsedniki in tajniki ŠMK - Maribor
11.3.2021četrtekPosveti s predsedniki in tajniki ŠMK - Ljubljana
12.3.2021petekPredmaturiteni preizkus MAT: redni dijaki 4. letnikov bodo pisali matematiko PMP* - bo naknadno objavljeno.
13.3.2021sobota 
14.3.2021nedelja 
15.3.2021ponedeljek 
16.3.2021torek 
17.3.2021sreda 
18.3.2021četrtek 
19.3.2021petekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku (skupinska prijava – redni dijaki).
20.3.2021sobota 
21.3.2021nedeljaPMP: Ric objavi moderirana Navodila za ocenjevanje matematike.
22.3.2021ponedeljekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
23.3.2021torekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
24.3.2021sredaZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
25.3.2021četrtekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
26.3.2021petekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
27.3.2021sobota 
28.3.2021nedelja 
29.3.2021ponedeljekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
30.3.2021torekZadnji rok za prijavo k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku. – prijavo k splošni maturi, – prijavo k posameznemu izpitu splošne mature, – oddajo prilog k prijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zadnji rok za oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP-ja brez odločbe o usmeritvi, v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami v spomladanskem izpitnem roku na šoli.
31.3.2021sreda ŠMK imenuje šolske izpitne komisije.
1.4.2021četrtekDKSM imenuje zunanje člane Šolskih maturitetnih komisij (ŠMK) za splošno maturo.
2.4.2021petekŠole pošljejo na RIC: - prijave kandidatov za spomladanski rok splošne mature po elektronski pošti - fotokopije prilog k prijavi iz predmeta glasba s priporočeno pošto - vloge KPP-jev v elektronski obliki - podatke o zahtevanem številu ustnih kompletov vprašanj preko spletnega uporabniškega vmesnika na e-Ricu.
3.4.2021sobota 
4.4.2021nedeljaPraznik - velika noč.
5.4.2021ponedeljekPraznik - veliko nočni ponedeljek
6.4.2021torekPisni preizkus iz zgodovinskih virov.
7.4.2021sredaRok za dostavo popravkov prijav iz računalniškega izpisa RIC-a.
8.4.2021četrtekZadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu iz geografije. Zadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu iz zgodovine.
9.4.2021petekRok za javljanje popravkov računalniškega izpisa.
10.4.2021sobota 
11.4.2021nedelja 
12.4.2021ponedeljekObjava izpitnih pol, navodil za ocenjevanje, posnetkov za preverjanje slušnega razumevanja in glasbe z jesenskega izpitnega roka SM na spletni strani http://wwww.ric.si
13.4.2021torek 
14.4.2021sreda 
15.4.2021četrtekRok za oddajo nalog in poročil o vajah učitelju na šoli. Zadnji rok za oddajo pisnega gradiva o strokovni ekskurziji (referat in poročilo ali delovni listi) učitelju in opravljanje pisne naloge pri praktičnem delu izpita iz zgodovine v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zadnji rok za oddajo poročila o vajah in strokovni ekskurziji pri praktičnem delu geografije učitelju v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zaključek izvajanja umetnostnozgodovinskega praktikuma oziroma zadnji rok za oddajo poročila praktičnem delu izpita iz umetnostne zgodovine učitelju v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zadnji rok za opravljanje pisnih delov A in B pri praktičnem delu izpita iz ekonomije v spomladanskem izpitnem roku na šoli.
16.4.2021petekRIC objavi sezname zasedenosti zunanjih ocenjevalcev v spomladanskem izpitnem roku.
17.4.2021sobota 
18.4.2021nedelja 
19.4.2021ponedeljek 
20.4.2021torekDostava fototek za likovno teorijo na šole.
21.4.2021sreda 
22.4.2021četrtek 
23.4.2021petek 
24.4.2021sobota 
25.4.2021nedelja 
26.4.2021ponedeljekPouka prost dan Prvomajske počitnice
27.4.2021torekPraznik - dan boja proti okupatorju
28.4.2021sreda 
29.4.2021četrtekPrvomajske počitnice
30.4.2021petekPrvomajske počitnice Rok za zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode. (32. člen Pravilnika o splošni maturi)
1.5.2021sobotaPraznik - praznik dela Prvomajske počitnice
2.5.2021nedeljaPraznik - praznik dela
3.5.2021ponedeljek 
4.5.2021torekSlovenščina 1. del izpitna pola 1. – esej: a) razpravljalni b) interpretativni
5.5.2021sreda 
6.5.2021četrtek 
7.5.2021petek Tajnik ŠMK natisne podatke o izmenjavi zunanjih nadzornih učiteljev po programu za podporo SM in jih izroči ravnatelju šole.
8.5.2021sobota Dostava Izpitne pole A – glasbeni stavek in gradiva za izpitni nastop iz predmeta glasba glasbenim in baletnim šolam ter iz predmeta sodobni ples. Objava naslovnice Izpitne pole A iz predmeta glasba na e-RIC-u.
9.5.2021nedelja 
10.5.2021ponedeljekZačetek izpitnih nastopov iz predmeta glasba (petje ali inštrument, jazz in zabavna glasba, balet) in iz predmeta odrske stvaritve (sodobni ples) v spomladanskem izpitnem roku splošne mature.
11.5.2021torekZadnji rok, do katerega učitelj izroči tajniku ŠMK seznam kandidatov s številom doseženih točk pri praktičnem delu izpita v spomladanskem izpitnem roku SM.
12.5.2021sreda 
13.5.2021četrtekGlasbeni stavek – (izpitna pola A)
14.5.2021petek 
15.5.2021sobota 
16.5.2021nedelja 
17.5.2021ponedeljekKandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature v spomladanskem izpitnem roku, na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri tajniku ŠMK SM. Konec izpitnih nastopov v spomladanskem izpitnem roku. Zaključna redovalna konferenca za 4. letnike.
18.5.2021torek 
19.5.2021sredaZadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli.
20.5.2021četrtekZadnji rok za vložitev ugovora zoper število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Šole pošljejo RIC-u naknadne prijave iz opravičljivih razlogov v elektronski obliki. Zakljujček izpitnih nastopov v spomladanskem izpitnem roku.
21.5.2021petek 
22.5.2021sobota 
23.5.2021nedelja 
24.5.2021ponedeljek 
25.5.2021torekZadnji rok za: - predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature in izpita iz posameznega predmeta v spomladanskem izpitnem roku in - pisni preklic prijave k splošni maturi na šoli v spomladanskem izpitnem roku.
26.5.2021sredaRok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k splošni maturi in izpita iz posameznega izpita splošne mature.
27.5.2021četrtek 
28.5.2021petek 
29.5.2021sobotaAngleščina
30.5.2021nedelja 
31.5.2021ponedeljekSlovenščina 2. del (izpitna pola 2. – razčlemba neumetnostnega besedila)
1.6.2021torekFilozofija, psihologija, sociologija
2.6.2021sredaBiologija
3.6.2021četrtekGeografija
4.6.2021petekEkonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, materiali ter teorija in zgodovine drame in gledališče.
5.6.2021sobotaMatematika in ustni izpiti na maturi
6.6.2021nedelja 
7.6.2021ponedeljekUmetnostna zgodovina
8.6.2021torekNemščina, francoščina* (v primeru prekrivanja terminov s španščino)
9.6.2021sredaZgodovina
10.6.2021četrtekRuščina, latinščina, grščina
11.6.2021petekFizika Datum je odvisen od kombinacije končnih prijav kandidatov na spomladanski izpitni rok med predmeti: FRA, ITA, NEM in ŠPA).
12.6.2021sobotaUstni izpiti na maturi* (mogoč začetek zaradi večjega števila kandidatov - rezervni termin) Datum je odvisen od kombinacije končnih prijav kandidatov na spomladanski izpitni rok med predmeti: FRA, ITA, NEM in ŠPA. Ustni izpiti na maturi
13.6.2021nedelja 
14.6.2021ponedeljekItalijanščina, informatika in francoščina* (dokončen datum pisanja izpita splošne mature iz francoščine bo znan do 16. aprila na šoli.
15.6.2021torekŠpanščina in ustni izpiti na maturi. Francoščina* (dokončen datum pisanja izpita splošne mature iz francoščine bo znan do 16. aprila na šoli.
16.6.2021sredaKemija in ustni izpiti na maturi.
17.6.2021četrtekUstni izpiti na maturi
18.6.2021petekUstni izpiti na maturi
19.6.2021sobota 
20.6.2021nedelja 
21.6.2021ponedeljekUstni izpiti na maturi
22.6.2021torekUstni izpiti na maturi
23.6.2021sredaUstni izpiti na maturi. Šole posredujejo RIC–u podatke o ustnih izpitih v elektronski obliki.
24.6.2021četrtekRIC pošlje šolam računalniški izpis podatkov v preverjanje. Šole pošljejo RIC-u gradivo in fotokopije zapisnikov ustnega izpita.
25.6.2021petekPraznik - dan državnosti
26.6.2021sobota 
27.6.2021nedelja 
28.6.2021ponedeljek 
29.6.2021torekRok za oddajo popravkov računalniškega izpisa RIC–u.
30.6.2021sreda 
1.7.2021četrtek 
2.7.2021petek 
3.7.2021sobota 
4.7.2021nedelja 
5.7.2021ponedeljek 
6.7.2021torek 
7.7.2021sreda 
8.7.2021četrtekRIC sporoči rezultate splošne mature Visokošolski prijavno – informacijski službi Univerze v Ljubljani.
9.7.2021petek 
10.7.2021sobota 
11.7.2021nedelja 
12.7.2021ponedeljekSeznanitev kandidatov z uspehom na maturi. Objava rezultatov SM tudi na spletni strani http://matura.ric.si Svečana podelitev maturitetnih spričeval na Gimnaziji Nova Gorica bo v gledališki dvorani s krajšim kulturnimi programom ob 12:00. Prijava kandidatov za jesenski rok mature od 13:00 do 15:00 na Gimnaziji Nova Gorica – kabinet K09 (informatika).
13.7.2021torekRok za: – prijavo k splošni maturi, – prijavo k posameznemu izpitu splošne mature, – oddajo prilog k prijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli, – oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP v jesenskem izpitnem roku na šoli. Prijava kandidatov za jesenski rok mature od 8:00 do 11:00 na Gimnaziji Nova Gorica – kabinet K09 (1. nadstropje: informatika). Zadnji rok za: – prijavo kandidatov k splošni maturi (prijave oddane s priporočeno pošto) – prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli.
14.7.2021sredaZaključek e-vpogledov v izpitno dokumentacijo.
15.7.2021četrtekRok za vložitev ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene.
16.7.2021petekŠole pošljejo RIC-u: – prijave kandidatov za jesenski izpitni rok splošne mature v elektronski obliki, – fotokopije prilog k prijavi za predmet glasba s priporočeno pošto, - vloge KPP-jev v elektronski obliki, – podatke o zahtevanem številu kompletov ustnih vprašanj (uporabniški program e-RIC).
17.7.2021sobota 
18.7.2021nedelja 
19.7.2021ponedeljekRIC pošlje šolam po elektronski pošti računalniški izpis prijav za jesenski izpitni rok splošne mature v preverjanje.
20.7.2021torekZaradi poletnih počitnic je šola zaprta, zato lahko kandidati pošljejo prijavo na jesenski rok splošne mature (B rok) tudi s priporočeno pošto. Skrajni rok sprejemanja prijav na šoli je naveden v maturitetnem koledarju.
21.7.2021sreda 
22.7.2021četrtek 
23.7.2021petek 
24.7.2021sobota 
25.7.2021nedelja 
26.7.2021ponedeljek 
27.7.2021torek 
28.7.2021sreda 
29.7.2021četrtekZaključek izpolnjevanja ankete za kandidate.
30.7.2021petek 
31.7.2021sobota 
1.8.2021nedelja 
2.8.2021ponedeljek 
3.8.2021torek 
4.8.2021sreda 
5.8.2021četrtek 
6.8.2021petek 
7.8.2021sobota 
8.8.2021nedelja 
9.8.2021ponedeljek 
10.8.2021torek 
11.8.2021sreda 
12.8.2021četrtek 
13.8.2021petek 
14.8.2021sobotaZadnji rok za nakanadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli.
15.8.2021nedeljaPraznik - Marijino vnebovzetje
16.8.2021ponedeljekRok za javljanje popravkov računalniškega izpisa na RIC.
17.8.2021torek 
18.8.2021sredaRok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature v jesenskem roku in pisni preklic prijave na šoli.
19.8.2021četrtekRok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje splošne mature in posameznega izpita splošne mature. Šole pošljejo RIC-u odjave kandidatov od jesenskega izpitnega roka v elektronski obliki.
20.8.2021petekRok za oddajo VSEH internih nalog (projektne, seminarske, laboratorijske, terenske, dogodek ...) splošne mature jesenskega izpitnega roka.
21.8.2021sobotaObjava seznama prijavljenih kandidatov na šoli za jesenski rok splošne mature. Rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje splošne mature in izpita iz posameznega maturitetnega predmeta.
22.8.2021nedelja 
23.8.2021ponedeljek 
24.8.2021torekSlovenščina (obe izpitni poli = 1. esej + 2. razčlemba neumetnostnega besedila) in ustni izpiti na maturi
25.8.2021sredaMatematika in ustni izpiti na maturi
26.8.2021četrtekTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
27.8.2021petekTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
28.8.2021sobotaTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
29.8.2021nedelja 
30.8.2021ponedeljekTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
31.8.2021torekUčitelj pripravi načrt izvedbe praktičnega dela izpita v jesenskem izpitnem roku, ki ga tajnik ŠMK SM objavi na šolski oglasni deski.
1.9.2021sredaUstni izpiti na maturi. Rok za oddajo doseženih točk pri praktičnem delu izpita SM v elektronski obliki. Ravnatelji imenujejo člane Šolske maturitetne komisije splošne mature (ŠMK SM) za naslednje šolsko leto. Ric pošlje šolam računalniški izpis podatkov v preverjanje. Učitelj pripravi načrt izvedbe praktičnega dela izpita (GEO, ZGO, UZG, EKN) na šoli in z njim seznani kandidate. Kandidati se prijavjo k opravljanju internega dela izpita na šoli. Učitelj izroči tajniku ŠMK seznam prijavljenih kandidatov in pripravi izvedbeni načrt za naslednje šolsko leto.
2.9.2021četrtekUstni izpiti na maturi.
3.9.2021petekUstni izpiti na maturi.
4.9.2021sobotaKandidati se seznanijo s točkami doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature jesenskega izpitnega roka, na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri tajniku ŠMK. Podatke prejmejo v elektronski obliki na svoj e-naslov.
5.9.2021nedeljaRok za oddajo ocen 3. in 4. letnika, popravkov prijav in podatkov o ustnih izpitih v elektronski obliki RIC-u ter fotokopije poročil za praktični del izpita splošne mature (s priporočeno pošto). Šole vrnejo fototeke.
6.9.2021ponedeljekŠMK SM pregleda in potrdi izvedbeni načrt praktičnega dela izpita (GEO, ZGO, UZG, EKN) pri posameznem učitelju in prijave kandidatov. Tajnik ŠMK SM oba dokumenta objavi na šolski oglasni deski. RIC pošlje šolam računalniški izpis podatkov v preverjanje. Zadnji rok za ugovor zoper število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature v jesenskem izpitnem roku na šoli.
7.9.2021torekZačetek izvajanja vaj in strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz geografije. Začetek izvajanja vaj in strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz zgodobine. Začetek izvajanja umetnostnozgodovinskega praktikuma.
8.9.2021sreda 
9.9.2021četrtek 
10.9.2021petek 
11.9.2021sobota 
12.9.2021nedelja 
13.9.2021ponedeljek 
14.9.2021torek 
15.9.2021sredaDržavni izpitni center sporoči rezultate splošne mature Visokošolski prijavno – informacijski službi Univerze v Ljubljani
16.9.2021četrtekSeznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi na šolah. Objava rezultatov SM na spletni strani RIC-a, kjer imajo kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate. Slovesna podelitev maturitetnih spričeval in razdelitev certifikatov o znanju tujiega jezika na evropski ravni. Na šoli je predviden začetek podelitve ob 13:35 uri, in sicer v učilnici U09L (1. nadstropje: informatika).
17.9.2021petek 
18.9.2021sobotaZaključek e-vpogledov v izpitno dokumetacijo.
19.9.2021nedelja 
20.9.2021ponedeljekZadnji rok za vložitev ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene.
21.9.2021torek 
22.9.2021sredaZaključek izpolnjevanja ankete za ravnatelje in končnega poročila o izvedbi splošne mature na šoli.
23.9.2021četrtek 
24.9.2021petek 
25.9.2021sobota 
26.9.2021nedelja 
27.9.2021ponedeljek 
28.9.2021torek 
29.9.2021sreda 
30.9.2021četrtekRok za prijavo drugih kandidatov pri tajniku ŠMK, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita - interni del pri izbirnih predmetih.
1.10.2021petek 
2.10.2021sobotaObjava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK (angleščina, nemščina, ruščina) na spletni strani http://www.ric.si
3.10.2021nedelja 
4.10.2021ponedeljek 
5.10.2021torekŠMK SM pošlje RIC-u predlog novih naslovov seminarskih nalog (aplikacija e-RIC).
6.10.2021sreda 
7.10.2021četrtek 
8.10.2021petek 
9.10.2021sobota 
10.10.2021nedelja 
11.10.2021ponedeljek 
12.10.2021torek 
13.10.2021sreda 
14.10.2021četrtek 
15.10.2021petekObjava izpitnih pol, navodil za ocenjevanje ter posnetkov za preverjanje slušnega dela razumevanja in glasbe v spomladanskem izpitnem roku na spletni strani http://www.ric.si
16.10.2021sobota 
17.10.2021nedelja 
18.10.2021ponedeljek 
19.10.2021torekObjava novih naslovov nalog v stalnem katalogu naslovov.
20.10.2021sreda 
21.10.2021četrtek 
22.10.2021petek 
23.10.2021sobota 
24.10.2021nedelja 
25.10.2021ponedeljek 
26.10.2021torek 
27.10.2021sreda 
28.10.2021četrtek 
29.10.2021petek 
30.10.2021sobotaZadnji rok za objavo Šolske maturitetne komisije ŠMK SM na šoli.
31.10.2021nedeljaPraznik - dan reformacije
1.11.2021ponedeljekPraznik - dan spomina na mrtve
2.11.2021torek 
3.11.2021sreda 
4.11.2021četrtek 
6.11.2021sobotaRok do katerega kandidat odda učitelju prijavo za opravljanje naloge na šoli. Učitelj seznam vseh prijav predloži tajniku ŠMK.
7.11.2021nedelja 
8.11.2021ponedeljekObjava vzorcev izpitnih kompletov s posnetki za preverjanje slušnega razumevanja in glasbe za neobvezni del PMP.
9.11.2021torek 
10.11.2021sreda 
11.11.2021četrtek 
12.11.2021petekŠMK SM se seznani s predlogi naslovov nalog in potrdi učitelje, ki spremljajo izdelavo nalog. Začetek roka, ko kandidat še lahko spremeni naslov naloge.
13.11.2021sobotaRok za oddajo: - predprijav k SM - predprijav k posameznemu izpitu SM - prilog k predprijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli - vloge za uveljavljanje pravic KPP-ja na šoli na podlagi odločbe o usmeritvi za spomladanski in jesenski izpitni rok SM. Rok za objavo cene maturitetnega izpita na spletni strani http://www.ric.si
14.11.2021nedelja 
15.11.2021ponedeljek 
16.11.2021torek 
17.11.2021sreda 
18.11.2021četrtek 
19.11.2021petekObjava novih naslovov seminarskih nalog v stalnem katalogu naslovov seminarskih nalog.
20.11.2021sobota 
21.11.2021nedelja 
22.11.2021ponedeljek 
23.11.2021torekŠMK SM potrdi spremembe naslovov nalog in učiteljev, ki spremljajo izdelavo nalog.
24.11.2021sreda 
25.11.2021četrtek 
26.11.2021petekObjava letnega poročila splošne mature preteklega šolskega leta na spletni strani: http://www.ric.si
27.11.2021sobota 
28.11.2021nedelja 
29.11.2021ponedeljek 
30.11.2021torekRok do katerega ŠMK SM objavi koledar splošne mature na oglasni deski in na spletni strani šole.
1.12.2021sreda 
2.12.2021četrtek 
3.12.2021petek 
4.12.2021sobota 
5.12.2021nedelja 
6.12.2021ponedeljek 
7.12.2021torek 
8.12.2021sreda 
9.12.2021četrtek 
10.12.2021petek 
11.12.2021sobota 
12.12.2021nedelja 
13.12.2021ponedeljek 
14.12.2021torek 
15.12.2021sreda 
16.12.2021četrtek 
17.12.2021petek 
18.12.2021sobota 
19.12.2021nedelja 
20.12.2021ponedeljek 
21.12.2021torek 
22.12.2021sreda 
23.12.2021četrtek 
24.12.2021petek 
25.12.2021sobotaPraznik - božič
26.12.2021nedeljaPraznik - dan samostojnosti in enotnosti
27.12.2021ponedeljek 
28.12.2021torekNovoletne počitnice
29.12.2021sredaNovoletne počitnice
30.12.2021četrtekNovoletne počitnice

*Opombe: V jesenskem roku splošne mature bodo kandidati pisali pisne izpite po razporedu, ki ga bo objavil Državni izpitni center.
Razporedi jesenskega roka mature bodo lahko od 21.8.2020 objavljeni tudi na spletnem obrazcu .
Kandidati, ki so ob prijavi oddali tudi elektronski naslov, bodo razporede jesenskega roka mature splošne 2020 prejeli po elektronski pošti.
Matura se bo izvedla strnjeno, tako da bodo kandidati lahko pisali pisne preizkuse vsak dan od 24.8.2021 do vključno 31.8.2021!

*Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature (B rok) bodo potekali med 24.08.2021 in 03.09.2021*!