Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Maturitetni koledar za šolsko leto 2019/2020

Datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov v posameznem izpitnem roku določi Republiška maturitetna komisija ob soglasju ministra, pristojnega za šolstvo. Objavi jih najkasneje 60 dni pred začetkom mature v spomladanskem in jesenskem roku. V maturitetnem koledarju so vsi najpomembnejši datumi za izvedbo mature v letošnjem šolskem letu. V šolskem letu 2019/2020 bo splošna matura potekala po naslednjih časovnih terminih, ki jih je sprejela Državna komisija za splošno maturo (DKSM).

Spomladanski A rok mature: Jesenski B rok mature:
Zbiranje prijav k maturi: od 23. marca do 31. marca 2020 Zbiranje prijav k maturi: od 01. junija do 12. julija 2020
Pisni del mature: od 5. maja do 17. junija 2020 Pisni del mature: od 24. avgusta do 30. avgusta 2020.
Ustni del mature: od 13. junija do 23. junija 2020 Ustni del mature: od 24. avgusta do 3. septembra 2020.
Rezultati mature: bodo znani 13. julija 2020. Rezultati mature bodo znani 17. septembra 2020.

Mesec:  

DatumDanAktivnosti
1.1.2020sredaPraznik - novo leto
2.1.2020četrtekPraznik - novo leto
3.1.2020petekUčitelj določi rok, do katerega mora kandidat opraviti prvi posvet oziroma predložiti dispoziciijo naloge.
4.1.2020sobota 
5.1.2020nedelja 
6.1.2020ponedeljek 
7.1.2020torek 
8.1.2020sreda 
9.1.2020četrtek 
10.1.2020petek 
11.1.2020sobota 
12.1.2020nedelja 
13.1.2020ponedeljek 
14.1.2020torekZadnji rok za vložitev pisnega zahtevka na RIC za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu.
15.1.2020sreda 
16.1.2020četrtek 
17.1.2020petek 
18.1.2020sobota 
19.1.2020nedelja 
20.1.2020ponedeljek 
21.1.2020torek 
22.1.2020sreda 
23.1.2020četrtek 
24.1.2020petek 
25.1.2020sobota 
26.1.2020nedelja 
27.1.2020ponedeljek 
28.1.2020torek 
29.1.2020sredaDostava gradiva za predmaturitetni preizkus na šole.
30.1.2020četrtek 
31.1.2020petekZadnji rok, do katerega lahko ŠMK SM iz utemeljenih razlogov zaprosi DK SM za naknadno potrditev naslova seminarske naloge.
1.2.2020sobota 
2.2.2020nedelja 
3.2.2020ponedeljekZačetek opravljanja pisne naloge pri praktičnem delu zgodovine na šoli.
4.2.2020torekObjava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK, na spletni strani http://www.ric.si
5.2.2020sreda 
6.2.2020četrtek 
7.2.2020petek 
8.2.2020sobotaPraznik - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
9.2.2020nedelja 
10.2.2020ponedeljek 
11.2.2020torek 
12.2.2020sreda 
13.2.2020četrtek 
14.2.2020petekInformativni dan
15.2.2020sobotaInformativni dan
16.2.2020nedelja 
17.2.2020ponedeljekZimske počitnice – Gorenjska, Goriška, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška in Osrednjeslovenska regija, Zasavje in jugovzhodna Slovenija (občina Kočevje).
18.2.2020torekZimske počitnice
19.2.2020sredaZimske počitnice
20.2.2020četrtekZimske počitnice
21.2.2020petekZimske počitnice
22.2.2020sobota 
23.2.2020nedelja 
24.2.2020ponedeljekZimske počitnice – jugovzhodna Slovenija (razen občine Kočevje), Koroška, Podravska, Pomurska, Savinjska in Spodnjeposavska statistična regija.
25.2.2020torekZimske počitnice.
26.2.2020sredaZimske počitnice
27.2.2020četrtekZimske počitnice
28.2.2020petekZimske počitnice
29.2.2020sobota Učitelj določi rok, do katerega mora kandidat predložiti delovni osnutek naloge.
1.3.2020nedelja 
2.3.2020ponedeljekZačetek opravljanja pisnih delov A in B pri praktičnem delu ekonomije na šoli.
3.3.2020torekPredmaturiteni preizkus SLO: redni dijaki 4. letnikov bodo pisali esej pri slovenščini (7:00 - 9:00)
4.3.2020sreda 
5.3.2020četrtek 
6.3.2020petekPMP: Ric objavi moderirana Navodila za ocenjevanje slovenščine.
7.3.2020sobotaObjava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK (teorija in zgodovina drame in gledališče) na spletni strani http://www.ric.si
8.3.2020nedelja 
9.3.2020ponedeljek 
10.3.2020torek 
11.3.2020sredaPosveti s predsedniki in tajniki ŠMK - Maribor
12.3.2020četrtekPosveti s predsedniki in tajniki ŠMK - Ljubljana
13.3.2020petek 
14.3.2020sobota 
15.3.2020nedelja 
16.3.2020ponedeljek 
17.3.2020torek 
18.3.2020sreda 
19.3.2020četrtekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku (skupinska prijava – redni dijaki).
20.3.2020petekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku (skupinska prijava – redni dijaki).
21.3.2020sobota 
22.3.2020nedelja 
23.3.2020ponedeljekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
24.3.2020torekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
25.3.2020sredaZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
26.3.2020četrtekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
27.3.2020petekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
28.3.2020sobota 
29.3.2020nedelja 
30.3.2020ponedeljekRok za: – prijavo k splošni maturi, – prijavo k posameznemu izpitu splošne mature, – oddajo prilog k prijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zadnji rok za oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP-ja brez odločbe o usmeritvi, v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami v spomladanskem izpitnem roku na šoli.
31.3.2020torek ŠMK imenuje šolske izpitne komisije.
1.4.2020sredaDKSM imenuje zunanje člane Šolskih maturitetnih komisij (ŠMK) za splošno maturo.
2.4.2020četrtekPisni preizkus iz zgodovinskih virov.
3.4.2020petekŠole pošljejo na RIC: - prijave kandidatov za spomladanski rok splošne mature po elektronski pošti - fotokopije prilog k prijavi iz predmeta glasba s priporočeno pošto - vloge KPP-jev v elektronski obliki - podatke o zahtevanem številu ustnih kompletov vprašanj preko spletnega uporabniškega vmesnika na e-Ricu.
4.4.2020sobota 
5.4.2020nedelja 
6.4.2020ponedeljek 
7.4.2020torekRok za dostavo popravkov prijav iz računalniškega izpisa RIC-a.
8.4.2020sredaZadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu iz geografije. Zadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu iz zgodovine.
9.4.2020četrtek 
10.4.2020petekRok za javljanje popravkov računalniškega izpisa.
11.4.2020sobota 
12.4.2020nedeljaPraznik - velika noč.
13.4.2020ponedeljekPraznik - veliko nočni ponedeljek
14.4.2020torekObjava izpitnih pol, navodil za ocenjevanje, posnetkov za preverjanje slušnega razumevanja in glasbe z jesenskega roka SM na spletni strani http://wwww.ric.si
15.4.2020sredaRok za oddajo nalog in poročil o vajah učitelju na šoli. Zadnji rok za oddajo pisnega gradiva o strokovni ekskurziji (referat in poročilo ali delovni listi) učitelju in opravljanje pisne naloge pri praktičnem delu izpita iz zgodovine v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zadnji rok za oddajo poročila o vajah in strokovni ekskurziji pri praktičnem delu geografije učitelju v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zaključek izvajanja umetnostnozgodovinskega praktikuma oziroma zadnji rok za oddajo poročila praktičnem delu izpita iz umetnostne zgodovine učitelju v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zadnji rok za opravljanje pisnih delov A in B pri praktičnem delu izpita iz ekonomije v spomladanskem izpitnem roku na šoli.
16.4.2020četrtekRIC objavi sezname zasedenosti zunanjih ocenjevalcev v spomladanskem izpitnem roku.
17.4.2020petek 
18.4.2020sobota 
19.4.2020nedelja 
20.4.2020ponedeljek 
21.4.2020torekDostava fototek za likovno teorijo na šole.
22.4.2020sreda 
23.4.2020četrtek 
24.4.2020petek 
25.4.2020sobota 
26.4.2020nedelja Prvomajske počitnice
27.4.2020ponedeljekPraznik - dan boja proti okupatorju
28.4.2020torek 
29.4.2020sredaPrvomajske počitnice
30.4.2020četrtekPrvomajske počitnice Rok za zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode. (32. člen Pravilnika o splošni maturi)
1.5.2020petekPraznik - praznik dela Prvomajske počitnice
2.5.2020sobotaPraznik - praznik dela
3.5.2020nedelja 
4.5.2020ponedeljek 
5.5.2020torekSlovenščina 1. del izpitna pola 1. – esej: a) razpravljalni b) interpretativni
6.5.2020sreda 
7.5.2020četrtek Tajnik ŠMK natisne podatke o izmenjavi zunanjih nadzornih učiteljev po programu za podporo SM in jih izroči ravnatelju šole.
8.5.2020petek Dostava Izpitne pole A – glasbeni stavek in gradiva za izpitni nastop iz predmeta glasba glasbenim in baletnim šolam ter iz predmeta sodobni ples. Objava naslovnice Izpitne pole A iz predmeta glasba na e-RIC-u.
9.5.2020sobota 
10.5.2020nedelja 
11.5.2020ponedeljekZačetek izpitnih nastopov iz predmeta glasba (petje ali inštrument, jazz in zabavna glasba, balet) in iz predmeta odrske stvaritve (sodobni ples) v spomladanskem izpitnem roku splošne mature.
12.5.2020torekZadnji rok, do katerega učitelj izroči tajniku ŠMK seznam kandidatov s številom doseženih točk pri praktičnem delu izpita v spomladanskem izpitnem roku SM.
13.5.2020sreda 
14.5.2020četrtekGlasbeni stavek – (izpitna pola A)
15.5.2020petek 
16.5.2020sobota 
17.5.2020nedelja Konec izpitnih nastopov v spomladanskem izpitnem roku. Zaključna redovalna konferenca za 4. letnike.
18.5.2020ponedeljekKandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature v spomladanskem izpitnem roku, na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri tajniku ŠMK SM.
19.5.2020torek 
20.5.2020sredaZadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli. Zakljujček izpitnih nastopov v spomladanskem izpitnem roku.
21.5.2020četrtekZadnji rok za vložitev ugovora zoper število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Šole pošljejo RIC-u naknadne prijave iz opravičljivih razlogov v elektronski obliki.
22.5.2020petek 
23.5.2020sobota 
24.5.2020nedelja 
25.5.2020ponedeljek 
26.5.2020torekZadnji rok za: - predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature in izpita iz posameznega predmeta v spomladanskem izpitnem roku in - pisni preklic prijave k splošni maturi na šoli v spomladanskem izpitnem roku.
27.5.2020sreda 
28.5.2020četrtekRok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k splošni maturi in izpita iz posameznega izpita splošne mature.
29.5.2020petek 
30.5.2020sobotaAngleščina
31.5.2020nedelja 
1.6.2020ponedeljekSlovenščina 2. del (izpitna pola 2. – razčlemba neumetnostnega besedila)
2.6.2020torekFilozofija, psihologija, sociologija
3.6.2020sredaBiologija
4.6.2020četrtekGeografija
5.6.2020petekEkonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, materiali ter teorija in zgodovine drame in gledališče.
6.6.2020sobotaMatematika in ustni izpiti na maturi
7.6.2020nedelja 
8.6.2020ponedeljekUmetnostna zgodovina
9.6.2020torekNemščina, francoščina* (v primeru prekrivanja terminov s španščino)
10.6.2020sredaZgodovina
11.6.2020četrtekRuščina, latinščina, grščina Datum je odvisen od kombinacije končnih prijav kandidatov na spomladanski izpitni rok med predmeti: FRA, ITA, NEM in ŠPA).
12.6.2020petekFizika Datum je odvisen od kombinacije končnih prijav kandidatov na spomladanski izpitni rok med predmeti: FRA, ITA, NEM in ŠPA. Ustni izpiti na maturi
13.6.2020sobotaUstni izpiti na maturi* (mogoč začetek zaradi večjega števila kandidatov - rezervni termin)
14.6.2020nedelja 
15.6.2020ponedeljekItalijanščina, informatika in francoščina* (dokončen datum pisanja izpita splošne mature iz francoščine bo znan do 11. aprila na šoli.
16.6.2020torekŠpanščina in ustni izpiti na maturi. Francoščina* (dokončen datum pisanja izpita splošne mature iz francoščine bo znan do 11. aprila na šoli.
17.6.2020sredaKemija in ustni izpiti na maturi.
18.6.2020četrtekUstni izpiti na maturi
19.6.2020petekUstni izpiti na maturi
20.6.2020sobotaUstni izpiti na maturi
21.6.2020nedelja 
22.6.2020ponedeljekUstni izpiti na maturi. Šole posredujejo RIC–u podatke o ustnih izpitih v elektronski obliki.
23.6.2020torek 
24.6.2020sredaRIC pošlje šolam računalniški izpis podatkov v preverjanje. Šole pošljejo RIC-u gradivo in fotokopije zapisnikov ustnega izpita.
25.6.2020četrtekPraznik - dan državnosti
26.6.2020petek 
27.6.2020sobota 
28.6.2020nedelja 
29.6.2020ponedeljekRok za oddajo popravkov računalniškega izpisa RIC–u.
30.6.2020torek 
1.7.2020sreda 
2.7.2020četrtek 
3.7.2020petek 
4.7.2020sobota 
5.7.2020nedelja 
6.7.2020ponedeljek 
7.7.2020torek 
8.7.2020sredaRIC sporoči rezultate splošne mature Visokošolski prijavno – informacijski službi Univerze v Ljubljani.
9.7.2020četrtek 
10.7.2020petek 
11.7.2020sobota 
12.7.2020nedelja 
13.7.2020ponedeljekSeznanitev kandidatov z uspehom na maturi. Objava rezultatov SM tudi na spletni strani http://matura.ric.si Svečana podelitev maturitetnih spričeval na Gimnaziji Nova Gorica bo v gledališki dvorani s krajšim kulturnimi programom ob 12:00. Prijava kandidatov za jesenski rok mature od 13:00 do 15:00 na Gimnaziji Nova Gorica – kabinet K09 (informatika).
14.7.2020torekRok za: – prijavo k splošni maturi, – prijavo k posameznemu izpitu splošne mature, – oddajo prilog k prijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli, – oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP v jesenskem izpitnem roku na šoli. Prijava kandidatov za jesenski rok mature od 8:00 do 11:00 na Gimnaziji Nova Gorica – kabinet K09 (1. nadstropje: informatika). Zadnji rok za: – prijavo kandidatov k splošni maturi (prijave oddane s priporočeno pošto) – prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli.
15.7.2020sredaZadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo RIC-u.
16.7.2020četrtekŠole pošljejo RIC-u: – prijave kandidatov za jesenski izpitni rok splošne mature v elektronski obliki, – fotokopije prilog k prijavi za predmet glasba s priporočeno pošto, - vloge KPP-jev v elektronski obliki, – podatke o zahtevanem številu kompletov ustnih vprašanj (uporabniški program e-RIC).
17.7.2020petekZačetek vpogledov v izpitno dokumentacijo
18.7.2020sobota 
19.7.2020nedelja 
20.7.2020ponedeljekRIC pošlje šolam po elektronski pošti računalniški izpis prijav za jesenski izpitni rok splošne mature v preverjanje.
21.7.2020torekZaradi poletnih počitnic je šola zaprta, zato lahko kandidati pošljejo prijavo na jesenski rok splošne mature (B rok) tudi s priporočeno pošto. Skrajni rok sprejemanja prijav na šoli je naveden v maturitetnem koledarju.
22.7.2020sreda 
23.7.2020četrtek 
24.7.2020petek 
25.7.2020sobota 
26.7.2020nedelja 
27.7.2020ponedeljek 
28.7.2020torek 
29.7.2020sredaZadnji dan vpogledov v izpitno dokumentacijo. Zaključek izpolnjevanja ankete za kandidate.
30.7.2020četrtek 
31.7.2020petek 
1.8.2020sobota 
2.8.2020nedelja 
3.8.2020ponedeljek 
4.8.2020torek 
5.8.2020sreda 
6.8.2020četrtek 
7.8.2020petek 
8.8.2020sobota 
9.8.2020nedelja 
10.8.2020ponedeljek 
11.8.2020torek 
12.8.2020sreda 
13.8.2020četrtek 
14.8.2020petekZadnji rok za nakanadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli.
15.8.2020sobotaPraznik - Marijino vnebovzetje
16.8.2020nedeljaRok za javljanje popravkov računalniškega izpisa na RIC.
17.8.2020ponedeljek 
18.8.2020torekRok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature v jesenskem roku in pisni preklic prijave na šoli.
19.8.2020sreda 
20.8.2020četrtekRok za oddajo VSEH internih nalog (projektne, seminarske, laboratorijske, terenske, dogodek ...) splošne mature jesenskega izpitnega roka.
21.8.2020petekRok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje splošne mature in posameznega izpita splošne mature. Šole pošljejo RIC-u odjave kandidatov od jesenskega izpitnega roka v elektronski obliki.
22.8.2020sobotaObjava seznama prijavljenih kandidatov na šoli za jesenski rok splošne mature. Rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje splošne mature in izpita iz posameznega maturitetnega predmeta.
23.8.2020nedelja 
24.8.2020ponedeljekSlovenščina (obe izpitni poli = 1. esej + 2. razčlemba neumetnostnega besedila) in ustni izpiti na maturi
25.8.2020torekMatematika in ustni izpiti na maturi
26.8.2020sredaTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
27.8.2020četrtekTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
28.8.2020petekTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
29.8.2020sobotaTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
30.8.2020nedeljaUstni izpiti na maturi.
31.8.2020ponedeljekUčitelj pripravi načrt izvedbe praktičnega dela izpita v jesenskem izpitnem roku, ki ga tajnik ŠMK SM objavi na šolski oglasni deski.
1.9.2020torekUstni izpiti na maturi. Rok za oddajo doseženih točk pri praktičnem delu izpita SM v elektronski obliki. Ravnatelji imenujejo člane Šolske maturitetne komisije splošne mature (ŠMK SM) za naslednje šolsko leto. Ric pošlje šolam računalniški izpis podatkov v preverjanje. Učitelj pripravi načrt izvedbe praktičnega dela izpita (GEO, ZGO, UZG, EKN) na šoli in z njim seznani kandidate. Kandidati se prijavjo k opravljanju internega dela izpita na šoli. Učitelj izroči tajniku ŠMK seznam prijavljenih kandidatov in pripravi izvedbeni načrt za naslednje šolsko leto.
2.9.2020sredaUstni izpiti na maturi.
3.9.2020četrtekUstni izpiti na maturi.
4.9.2020petekKandidati se seznanijo s točkami doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature jesenskega izpitnega roka, na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri tajniku ŠMK. Podatke prejmejo v elektronski obliki na svoj e-naslov.
5.9.2020sobotaRok za oddajo ocen 3. in 4. letnika, popravkov prijav in podatkov o ustnih izpitih v elektronski obliki RIC-u ter fotokopije poročil za praktični del izpita splošne mature (s priporočeno pošto). Šole vrnejo fototeke.
6.9.2020nedeljaZadnji rok za ugovor zoper število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature v jesenskem izpitnem roku na šoli.
7.9.2020ponedeljekŠMK SM pregleda in potrdi izvedbeni načrt praktičnega dela izpita (GEO, ZGO, UZG, EKN) pri posameznem učitelju in prijave kandidatov. Tajnik ŠMK SM oba dokumenta objavi na šolski oglasni deski. RIC pošlje šolam računalniški izpis podatkov v preverjanje.
8.9.2020torek 
9.9.2020sredaZačetek izvajanja vaj in strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz geografije. Začetek izvajanja vaj in strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz zgodobine. Začetek izvajanja umetnostnozgodovinskega praktikuma.
10.9.2020četrtek 
11.9.2020petek 
12.9.2020sobotaŠole posredujejo Državnemu izpitnemu centru podatke o ŠMK SM za tekoče šolsko leto.
13.9.2020nedelja 
14.9.2020ponedeljekDržavni izpitni center sporoči rezultate splošne mature Visokošolski prijavno – informacijski službi Univerze v Ljubljani
15.9.2020torek 
16.9.2020sreda 
17.9.2020četrtekSeznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi na šolah. Objava rezultatov SM na spletni strani RIC-a, kjer imajo kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate. Slovesna podelitev maturitetnih spričeval in razdelitev certifikatov o znanju tujiega jezika na evropski ravni. Na šoli je predviden začetek podelitve ob 13:35 uri, in sicer v učilnici U09L (1. nadstropje: informatika).
18.9.2020petek 
19.9.2020sobota 
20.9.2020nedeljaZačetek vpogledov v izpitno dokumetacijo.
21.9.2020ponedeljekZadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na RIC-u.
22.9.2020torek 
23.9.2020sredaZaključek izpolnjevanja ankete za ravnatelje in končnega poročila o izvedbi splošne mature na šoli.
24.9.2020četrtek 
25.9.2020petek 
26.9.2020sobota 
27.9.2020nedelja 
28.9.2020ponedeljek 
29.9.2020torekZadnji dan vpogledov v izpitno dokumentacijo.
30.9.2020sredaRok za prijavo drugih kandidatov pri tajniku ŠMK, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita - interni del pri izbirnih predmetih.
1.10.2020četrtek 
2.10.2020petekObjava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK (angleščina, nemščina, ruščina) na spletni strani http://www.ric.si
3.10.2020sobota 
4.10.2020nedelja 
5.10.2020ponedeljekŠMK SM pošlje RIC-u predlog novih naslovov seminarskih nalog (aplikacija e-RIC).
6.10.2020torek 
7.10.2020sreda 
8.10.2020četrtek 
9.10.2020petek 
10.10.2020sobota 
11.10.2020nedelja 
12.10.2020ponedeljek 
13.10.2020torek 
14.10.2020sreda 
15.10.2020četrtekObjava izpitnih pol, navodil za ocenjevanje ter posnetkov za preverjanje slušnega dela razumevanja in glasbe v spomladanskem izpitnem roku na spletni strani http://www.ric.si
16.10.2020petek 
17.10.2020sobota 
18.10.2020nedelja 
19.10.2020ponedeljekObjava novih naslovov nalog v stalnem katalogu naslovov.
20.10.2020torek 
21.10.2020sreda 
22.10.2020četrtek 
23.10.2020petek 
24.10.2020sobota 
25.10.2020nedelja 
26.10.2020ponedeljek 
27.10.2020torek 
28.10.2020sreda 
29.10.2020četrtek 
30.10.2020petekZadnji rok za objavo Šolske maturitetne komisije ŠMK SM na šoli.
31.10.2020sobotaPraznik - dan reformacije
1.11.2020nedeljaPraznik - dan spomina na mrtve
2.11.2020ponedeljek 
3.11.2020torek 
4.11.2020sreda 
6.11.2020petekRok do katerega kandidat odda učitelju prijavo za opravljanje naloge na šoli. Učitelj seznam vseh prijav predloži tajniku ŠMK.
7.11.2020sobota 
8.11.2020nedeljaObjava vzorcev izpitnih kompletov s posnetki za preverjanje slušnega razumevanja in glasbe za neobvezni del PMP.
9.11.2020ponedeljek 
10.11.2020torek 
11.11.2020sreda 
12.11.2020četrtekŠMK SM se seznani s predlogi naslovov nalog in potrdi učitelje, ki spremljajo izdelavo nalog. Začetek roka, ko kandidat še lahko spremeni naslov naloge.
13.11.2020petekRok za oddajo: - predprijav k SM - predprijav k posameznemu izpitu SM - prilog k predprijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli - vloge za uveljavljanje pravic KPP-ja na šoli na podlagi odločbe o usmeritvi za spomladanski in jesenski izpitni rok SM. Rok za objavo cene maturitetnega izpita na spletni strani http://www.ric.si
14.11.2020sobota 
15.11.2020nedelja 
16.11.2020ponedeljek 
17.11.2020torek 
18.11.2020sreda 
19.11.2020četrtekObjava novih naslovov seminarskih nalog v stalnem katalogu naslovov seminarskih nalog.
20.11.2020petek 
21.11.2020sobota 
22.11.2020nedelja 
23.11.2020ponedeljekŠMK SM potrdi spremembe naslovov nalog in učiteljev, ki spremljajo izdelavo nalog.
24.11.2020torek 
25.11.2020sreda 
26.11.2020četrtekObjava letnega poročila splošne mature preteklega šolskega leta na spletni strani: http://www.ric.si
27.11.2020petek 
28.11.2020sobota 
29.11.2020nedelja 
30.11.2020ponedeljekRok do katerega ŠMK SM objavi koledar splošne mature na oglasni deski in na spletni strani šole.
1.12.2020torek 
2.12.2020sreda 
3.12.2020četrtek 
4.12.2020petek 
5.12.2020sobota 
6.12.2020nedelja 
7.12.2020ponedeljek 
8.12.2020torek 
9.12.2020sreda 
10.12.2020četrtek 
11.12.2020petek 
12.12.2020sobota 
13.12.2020nedelja 
14.12.2020ponedeljek 
15.12.2020torek 
16.12.2020sreda 
17.12.2020četrtek 
18.12.2020petek 
19.12.2020sobota 
20.12.2020nedelja 
21.12.2020ponedeljek 
22.12.2020torek 
23.12.2020sreda 
24.12.2020četrtek 
25.12.2020petekPraznik - božič
26.12.2020sobotaPraznik - dan samostojnosti in enotnosti
27.12.2020nedelja 
28.12.2020ponedeljekNovoletne počitnice
29.12.2020torekNovoletne počitnice
30.12.2020sredaNovoletne počitnice

*Opombe: V jesenskem roku splošne mature bodo kandidati pisali pisne izpite po razporedu, ki ga bo objavil Državni izpitni center.
Razporedi jesenskega roka mature bodo lahko od 21.8.2020 objavljeni tudi na spletnem obrazcu .
Kandidati, ki so ob prijavi oddali tudi elektronski naslov, bodo razporede jesenskega roka mature splošne 2020 prejeli po elektronski pošti.
Matura se bo izvedla strnjeno, tako da bodo kandidati lahko pisali pisne preizkuse vsak dan od 24.8.2020 do vključno 29.8.2020!

*Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature (B rok) bodo potekali med 24.08.2020 in 03.09.2020*!