Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Maturitetni koledar za šolsko leto 2018/2019

Datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov v posameznem izpitnem roku določi Republiška maturitetna komisija ob soglasju ministra, pristojnega za šolstvo. Objavi jih najkasneje 60 dni pred začetkom mature v spomladanskem in jesenskem roku. V maturitetnem koledarju so vsi najpomembnejši datumi za izvedbo mature v letošnjem šolskem letu. V šolskem letu 2018/2019 bo splošna matura potekala po naslednjih časovnih terminih, ki jih je sprejela Državna komisija za splošno maturo (DKSM).

Spomladanski A rok mature: Jesenski B rok mature:
Zbiranje prijav k maturi: od 21. marca do 29. marca 2019 Zbiranje prijav k maturi: od 01. junija do 12. julija 2019.
Pisni del mature: od 4. maja do 14. junija 2019 Pisni del mature: od 24. avgusta do 30. avgusta 2019.
Ustni del mature: od 13. junija do 22. junija 2019 Ustni del mature: od 24. avgusta do 3. septembra 2019.
Rezultati mature: bodo znani 11. julija 2019. Rezultati mature bodo znani 17. septembra 2019.

Mesec:  

DatumDanAktivnosti
1.1.2019torekPraznik - novo leto
2.1.2019sredaPraznik - novo leto
3.1.2019četrtekUčitelj določi rok, do katerega mora kandidat opraviti prvi posvet oziroma predložiti dispoziciijo naloge.
4.1.2019petek 
5.1.2019sobota 
6.1.2019nedelja 
7.1.2019ponedeljek 
8.1.2019torek 
9.1.2019sreda 
10.1.2019četrtek 
11.1.2019petek 
12.1.2019sobota 
13.1.2019nedelja 
14.1.2019ponedeljekZadnji rok za vložitev pisnega zahtevka na RIC za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu.
15.1.2019torek 
16.1.2019sreda 
17.1.2019četrtek 
18.1.2019petek 
19.1.2019sobota 
20.1.2019nedelja 
21.1.2019ponedeljek 
22.1.2019torek 
23.1.2019sreda 
24.1.2019četrtek 
25.1.2019petek 
26.1.2019sobota 
27.1.2019nedelja 
28.1.2019ponedeljek 
29.1.2019torek 
30.1.2019sreda 
31.1.2019četrtekZadnji rok, do katerega lahko ŠMK SM iz utemeljenih razlogov zaprosi DK SM za naknadno potrditev naslova seminarske naloge.
1.2.2019petekDostava gradiva za predmaturitetni preizkus na šole. Začetek opravljanja pisne naloge pri praktičnem delu zgodovine na šoli.
2.2.2019sobota 
3.2.2019nedelja 
4.2.2019ponedeljek 
5.2.2019torekObjava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK, na spletni strani http://www.ric.si
6.2.2019sreda 
7.2.2019četrtek 
8.2.2019petekPraznik - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
9.2.2019sobotaInformativni dan
10.2.2019nedelja 
11.2.2019ponedeljek 
12.2.2019torek 
13.2.2019sreda 
14.2.2019četrtek 
15.2.2019petek 
16.2.2019sobota 
17.2.2019nedelja 
18.2.2019ponedeljekZimske počitnice – jugovzhodna Slovenija (razen občine Kočevje), Koroška, Podravska, Pomurska, Savinjska in Spodnjeposavska statistična regija.
19.2.2019torekZimske počitnice
20.2.2019sredaZimske počitnice
21.2.2019četrtekZimske počitnice
22.2.2019petekZimske počitnice
23.2.2019sobota 
24.2.2019nedelja 
25.2.2019ponedeljekZimske počitnice – Gorenjska, Goriška, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška in Osrednjeslovenska regija, Zasavje in jugovzhodna Slovenija (občina Kočevje).
26.2.2019torekZimske počitnice
27.2.2019sredaZimske počitnice
28.2.2019četrtekZimske počitnice
1.3.2019petekZimske počitnice. Začetek opravljanja pisnih delov A in B pri praktičnem delu ekonomije na šoli. Učitelj določi rok, do katerega mora kandidat predložiti delovni osnutek naloge.
2.3.2019sobota 
3.3.2019nedelja 
4.3.2019ponedeljek 
5.3.2019torek 
6.3.2019sredaPredmaturiteni preizkus SLO: redni dijaki 4. letnikov bodo pisali esej pri slovenščini (7:00 - 9:00)
7.3.2019četrtekObjava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK (teorija in zgodovina drame in gledališče) na spletni strani http://www.ric.si
8.3.2019petek 
9.3.2019sobota 
10.3.2019nedelja 
11.3.2019ponedeljekPMP: Ric objavi moderirana Navodila za ocenjevanje slovenščine.
12.3.2019torek 
13.3.2019sredaposveti s predsedniki in tajniki ŠMK - Maribor
14.3.2019četrtekposveti s predsedniki in tajniki ŠMK - Ljubljana
15.3.2019petek 
16.3.2019sobota 
17.3.2019nedelja 
18.3.2019ponedeljek 
19.3.2019torek 
20.3.2019sreda 
21.3.2019četrtekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku (skupinska prijava – redni dijaki).
22.3.2019petekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku (skupinska prijava – redni dijaki).
23.3.2019sobota 
24.3.2019nedelja 
25.3.2019ponedeljek 
26.3.2019torekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
27.3.2019sredaZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
28.3.2019četrtekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
29.3.2019petekZbiranje prijav k splošni maturi (SM) v spomladanskem roku.
30.3.2019sobotaRok za: – prijavo k splošni maturi, – prijavo k posameznemu izpitu splošne mature, – oddajo prilog k prijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zadnji rok za oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP-ja brez odločbe o usmeritvi, v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami v spomladanskem izpitnem roku na šoli.
31.3.2019nedelja 
1.4.2019ponedeljekDKSM imenuje zunanje člane Šolskih maturitetnih komisij (ŠMK) za splošno maturo. ŠMK imenuje šolske izpitne komisije.
2.4.2019torek 
3.4.2019sreda 
4.4.2019četrtekŠole pošljejo na RIC: - prijave kandidatov za spomladanski rok splošne mature po elektronski pošti - fotokopije prilog k prijavi iz predmeta glasba s priporočeno pošto - vloge KPP-jev v elektronski obliki - podatke o zahtevanem številu ustnih kompletov vprašanj preko spletnega uporabniškega vmesnika na e-Ricu.
5.4.2019petekPisni preizkus iz zgodovinskih virov.
6.4.2019sobota 
7.4.2019nedelja 
8.4.2019ponedeljekRok za dostavo popravkov prijav iz računalniškega izpisa RIC-a.
9.4.2019torekZadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu iz geografije. Zadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu iz zgodovine.
10.4.2019sreda 
11.4.2019četrtekRok za javljanje popravkov računalniškega izpisa.
12.4.2019petek 
13.4.2019sobota 
14.4.2019nedelja 
15.4.2019ponedeljekObjava izpitnih pol, navodil za ocenjevanje, posnetkov za preverjanje slušnega razumevanja in glasbe z jesenskega roka SM na spletni strani http://wwww.ric.si
16.4.2019torekRok za oddajo nalog in poročil o vajah učitelju na šoli. Zadnji rok za oddajo pisnega gradiva o strokovni ekskurziji (referat in poročilo ali delovni listi) učitelju in opravljanje pisne naloge pri praktičnem delu izpita iz zgodovine v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zadnji rok za oddajo poročila o vajah in strokovni ekskurziji pri praktičnem delu geografije učitelju v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zaključek izvajanja umetnostnozgodovinskega praktikuma oziroma zadnji rok za oddajo poročila praktičnem delu izpita iz umetnostne zgodovine učitelju v spomladanskem izpitnem roku na šoli. Zadnji rok za opravljanje pisnih delov A in B pri praktičnem delu izpita iz ekonomije v spomladanskem izpitnem roku na šoli.
17.4.2019sredaRIC objavi sezname zasedenosti zunanjih ocenjevalcev v spomladanskem izpitnem roku.
18.4.2019četrtek 
19.4.2019petekDostava fototek za likovno teorijo na šole.
20.4.2019sobota 
21.4.2019nedeljaPraznik - velika noč.
22.4.2019ponedeljekPraznik - veliko nočni ponedeljek
23.4.2019torek 
24.4.2019sreda 
25.4.2019četrtek 
26.4.2019petek 
27.4.2019sobotaPraznik - dan boja proti okupatorju Prvomajske počitnice
28.4.2019nedelja 
29.4.2019ponedeljekRok za zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode. (32. člen Pravilnika o splošni maturi)
30.4.2019torekPrvomajske počitnice
1.5.2019sredaPraznik - praznik dela Prvomajske počitnice
2.5.2019četrtekPraznik - praznik dela Prvomajske počitnice
3.5.2019petekPouka prost dan
4.5.2019sobota 
5.5.2019nedelja 
6.5.2019ponedeljek 
7.5.2019torekSlovenščina 1. del izpitna pola 1. – esej: a) razpravljalni b) interpretativni
8.5.2019sredaZadnji rok, do katerega učitelj izroči tajniku ŠMK seznam kandidatov s številom doseženih točk pri praktičnem delu izpita v spomladanskem izpitnem roku SM. Tajnik ŠMK natisne podatke o izmenjavi zunanjih nadzornih učiteljev po programu za podporo SM in jih izroči ravnatelju šole.
9.5.2019četrtekZačetek izpitnih nastopov iz predmeta glasba (petje ali inštrument, jazz in zabavna glasba, balet) in iz predmeta odrske stvaritve (sodobni ples) v spomladanskem izpitnem roku splošne mature. Dostava Izpitne pole A – glasbeni stavek in gradiva za izpitni nastop iz predmeta glasba glasbenim in baletnim šolam ter iz predmeta sodobni ples. Objava naslovnice Izpitne pole A iz predmeta glasba na e-RIC-u.
10.5.2019petek 
11.5.2019sobota 
12.5.2019nedelja 
13.5.2019ponedeljek 
14.5.2019torekKandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature v spomladanskem izpitnem roku, na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri tajniku ŠMK SM.
15.5.2019sreda 
16.5.2019četrtekGlasbeni stavek – (izpitna pola A)
17.5.2019petekZadnji rok za vložitev ugovora zoper število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature v spomladanskem izpitnem roku na šoli.
18.5.2019sobota Konec izpitnih nastopov v spomladanskem izpitnem roku. Zaključna redovalna konferenca za 4. letnike.
19.5.2019nedeljaZadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli.
20.5.2019ponedeljek 
21.5.2019torek 
22.5.2019sredaŠole pošljejo RIC-u naknadne prijave iz opravičljivih razlogov v elektronski obliki.
23.5.2019četrtekZakljujček izpitnih nastopov v spomladanskem izpitnem roku.
24.5.2019petek 
25.5.2019sobotaZadnji rok za: - predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature in izpita iz posameznega predmeta v spomladanskem izpitnem roku in - pisni preklic prijave k splošni maturi na šoli v spomladanskem izpitnem roku.
26.5.2019nedelja 
27.5.2019ponedeljekRok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k splošni maturi in izpita iz posameznega izpita splošne mature.
28.5.2019torek 
29.5.2019sredaSlovenščina 2. del (izpitna pola 2. – razčlemba neumetnostnega besedila)
30.5.2019četrtekFilozofija, psihologija, sociologija
31.5.2019petekBiologija
1.6.2019sobotaAngleščina in ustni izpiti na maturi* (mogoč začetek zaradi večjega števila kandidatov - rezervni termin)
2.6.2019nedelja 
3.6.2019ponedeljekGeografija
4.6.2019torekEkonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, materiali ter teorija in zgodovine drame in gledališče.
5.6.2019sredaUmetnostna zgodovina
6.6.2019četrtekNemščina, francoščina* (v primeru prekrivanja terminov s španščino)
7.6.2019petekZgodovina
8.6.2019sobotaMatematika in ustni izpiti na maturi* (mogoč začetek zaradi večjega števila kandidatov - rezervni termin)
9.6.2019nedelja 
10.6.2019ponedeljekKemija
11.6.2019torekRuščina, latinščina, grščina
12.6.2019sredaItalijanščina, informatika in francoščina* (dokončen datum pisanja izpita splošne mature iz francoščine bo znan do 11. aprila na šoli. Datum je odvisen od kombinacije končnih prijav kandidatov na spomladanski izpitni rok med predmeti: FRA, ITA, NEM in ŠPA).
13.6.2019četrtekŠpanščina, francoščina* (dokončen datum pisanja izpita splošne mature iz francoščine bo znan do 11. aprila na šoli. Datum je odvisen od kombinacije končnih prijav kandidatov na spomladanski izpitni rok med predmeti: FRA, ITA, NEM in ŠPA. Ustni izpiti na maturi
14.6.2019petekFizika in ustni izpiti na maturi.
15.6.2019sobotaUstni izpiti na maturi.
16.6.2019nedeljaUstni izpiti na maturi.
17.6.2019ponedeljek 
18.6.2019torekUstni izpiti na maturi.
19.6.2019sredaUstni izpiti na maturi.
20.6.2019četrtekUstni izpiti na maturi.
21.6.2019petekUstni izpiti na maturi.
22.6.2019sobotaUstni izpiti na maturi. Šole posredujejo RIC–u podatke o ustnih izpitih v elektronski obliki.
23.6.2019nedelja 
24.6.2019ponedeljekRIC pošlje šolam računalniški izpis podatkov v preverjanje. Šole pošljejo RIC-u gradivo in fotokopije zapisnikov ustnega izpita.
25.6.2019torekPraznik - dan državnosti
26.6.2019sreda 
27.6.2019četrtekRok za dostavo popravkov računalniškega izpisa RIC–u.
28.6.2019petek 
29.6.2019sobota 
30.6.2019nedelja 
1.7.2019ponedeljek 
2.7.2019torek 
3.7.2019sreda 
4.7.2019četrtek 
5.7.2019petek 
6.7.2019sobota 
7.7.2019nedelja 
8.7.2019ponedeljek 
9.7.2019torekRIC sporoči rezultate splošne mature Visokošolski prijavno – informacijski službi Univerze v Ljubljani.
10.7.2019sreda 
11.7.2019četrtekSeznanitev kandidatov z uspehom na maturi. Objava rezultatov SM tudi na spletni strani http://matura.ric.si Svečana podelitev maturitetnih spričeval na Gimnaziji Nova Gorica bo v gledališki dvorani s krajšim kulturnimi programom ob 12:00. Prijava kandidatov za jesenski rok mature od 13:00 do 15:00 na Gimnaziji Nova Gorica – učilnica U09L (informatika).
12.7.2019petekRok za: – prijavo k splošni maturi, – prijavo k posameznemu izpitu splošne mature, – oddajo prilog k prijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli, – oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP v jesenskem izpitnem roku na šoli. Prijava kandidatov za jesenski rok mature od 8:00 do 11:00 na Gimnaziji Nova Gorica – učilnica U09L (1. nadstropje: informatika). Zadnji rok za: – prijavo kandidatov k splošni maturi (prijave oddane s priporočeno pošto) – prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli.
13.7.2019sobota 
14.7.2019nedeljaZadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo RIC-u.
15.7.2019ponedeljek 
16.7.2019torekŠole pošljejo RIC-u: – prijave kandidatov za jesenski izpitni rok splošne mature v elektronski obliki, – fotokopije prilog k prijavi za predmet glasba s priporočeno pošto, - vloge KPP-jev v elektronski obliki, – podatke o zahtevanem številu kompletov ustnih vprašanj (uporabniški program e-RIC). Začetek vpogledov v izpitno dokumetacijo v Ljubljani.
17.7.2019sredaZačetek vpogledov v izpitno dokumentacijo
18.7.2019četrtekRIC pošlje šolam po elektronski pošti računalniški izpis prijav za jesenski izpitni rok splošne mature v preverjanje.
19.7.2019petekZaradi poletnih počitnic je šola zaprta, zato lahko kandidati pošljejo prijavo na jesenski rok splošne mature (B rok) tudi s priporočeno pošto. Skrajni rok sprejemanja prijav na šoli je naveden v maturitetnem koledarju.
20.7.2019sobota 
21.7.2019nedelja 
22.7.2019ponedeljek 
23.7.2019torek 
24.7.2019sreda 
25.7.2019četrtek 
26.7.2019petekZadnji dan vpogledov v izpitno dokumentacijo. Zaključek izpolnjevanja ankete za kandidate.
27.7.2019sobota 
28.7.2019nedelja 
29.7.2019ponedeljek 
30.7.2019torek 
31.7.2019sreda 
1.8.2019četrtek 
2.8.2019petek 
3.8.2019sobota 
4.8.2019nedelja 
5.8.2019ponedeljek 
6.8.2019torek 
7.8.2019sreda 
8.8.2019četrtek 
9.8.2019petek 
10.8.2019sobota 
11.8.2019nedelja 
12.8.2019ponedeljek 
13.8.2019torek 
14.8.2019sredaZadnji rok za nakanadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli.
15.8.2019četrtekPraznik - Marijino vnebovzetje
16.8.2019petekUčitelj pripravi načrt izvedbe praktičnega dela izpita v jesenskem izpitnem roku, ki ga tajnik ŠMK SM objavi na šolski oglasni deski.
17.8.2019sobotaRok za javljanje popravkov računalniškega izpisa na RIC.
18.8.2019nedelja 
19.8.2019ponedeljekRok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature v jesenskem roku in pisni preklic prijave na šoli.
20.8.2019torekObjava seznama prijavljenih kandidatov na šoli za jesenski rok splošne mature. Rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje splošne mature in izpita iz posameznega maturitetnega predmeta.
21.8.2019sredaRok za oddajo VSEH internih nalog (projektne, seminarske, laboratorijske, terenske, dogodek ...) splošne mature jesenskega izpitnega roka.
22.8.2019četrtekRok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje splošne mature in posameznega izpita splošne mature. Šole pošljejo RIC-u odjave kandidatov od jesenskega izpitnega roka v elektronski obliki.
23.8.2019petek 
24.8.2019sobotaSlovenščina (obe izpitni poli = 1. esej + 2. razčlemba neumetnostnega besedila) in ustni izpiti na maturi
25.8.2019nedelja 
26.8.2019ponedeljekMatematika in ustni izpiti na maturi
27.8.2019torekTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
28.8.2019sredaTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
29.8.2019četrtekTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
30.8.2019petekTuji jeziki in izbirni predmeti in ustni izpiti na maturi
31.8.2019sobotaUstni izpiti na maturi.
1.9.2019nedelja 
2.9.2019ponedeljek 
3.9.2019torekUstni izpiti na maturi. Rok za oddajo doseženih točk pri praktičnem delu izpita SM v elektronski obliki. Ravnatelji imenujejo člane Šolske maturitetne komisije splošne mature (ŠMK SM) za naslednje šolsko leto. Ric pošlje šolam računalniški izpis podatkov v preverjanje. Učitelj pripravi načrt izvedbe praktičnega dela izpita (GEO, ZGO, UZG, EKN) na šoli in z njim seznani kandidate. Kandidati se prijavjo k opravljanju internega dela izpita na šoli. Učitelj izroči tajniku ŠMK seznam prijavljenih kandidatov in pripravi izvedbeni načrt za naslednje šolsko leto.
4.9.2019sredaUstni izpiti na maturi.
5.9.2019četrtekKandidati se seznanijo s točkami doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature jesenskega izpitnega roka, na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri tajniku ŠMK. Podatke prejmejo v elektronski obliki na svoj e-naslov.
6.9.2019petekRok za oddajo ocen 3. in 4. letnika, popravkov prijav in podatkov o ustnih izpitih v elektronski obliki RIC-u ter fotokopije poročil za praktični del izpita splošne mature (s priporočeno pošto). Šole vrnejo fototeke.
7.9.2019sobotaŠMK SM pregleda in potrdi izvedbeni načrt praktičnega dela izpita (GEO, ZGO, UZG, EKN) pri posameznem učitelju in prijave kandidatov. Tajnik ŠMK SM oba dokumenta objavi na šolski oglasni deski. RIC pošlje šolam računalniški izpis podatkov v preverjanje.
8.9.2019nedeljaZadnji rok za ugovor zoper število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature v jesenskem izpitnem roku na šoli.
9.9.2019ponedeljek 
10.9.2019torekZačetek izvajanja vaj in strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz geografije. Začetek izvajanja vaj in strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz zgodobine. Začetek izvajanja umetnostnozgodovinskega praktikuma.
11.9.2019sreda 
12.9.2019četrtek 
13.9.2019petekŠole posredujejo Državnemu izpitnemu centru podatke o ŠMK SM za tekoče šolsko leto.
14.9.2019sobotaDržavni izpitni center sporoči rezultate splošne mature Visokošolski prijavno – informacijski službi Univerze v Ljubljani
15.9.2019nedelja 
16.9.2019ponedeljek 
17.9.2019torekSeznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi na šolah. Objava rezultatov SM na spletni strani RIC-a, kjer imajo kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate. Slovesna podelitev maturitetnih spričeval in razdelitev certifikatov o znanju tujiega jezika na evropski ravni. Na šoli je predviden začetek podelitve ob 13:35 uri, in sicer v učilnici U09L (1. nadstropje: informatika).
18.9.2019sreda 
19.9.2019četrtek 
20.9.2019petekRok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na RIC-u.
21.9.2019sobotaZačetek vpogledov v izpitno dokumetacijo.
22.9.2019nedelja 
23.9.2019ponedeljek 
24.9.2019torekZaključek izpolnjevanja ankete za ravnatelje in končnega poročila o izvedbi splošne mature na šoli.
25.9.2019sreda 
26.9.2019četrtek 
27.9.2019petekZadnji dan vpogledov v izpitno dokumentacijo.
28.9.2019sobota 
29.9.2019nedelja 
30.9.2019ponedeljek 
1.10.2019torek 
2.10.2019sredaObjava tematskih sklopov za splošno maturo v skladu z MIK (angleščina, nemščina, ruščina) na spletni strani http://www.ric.si
3.10.2019četrtek 
4.10.2019petek 
5.10.2019sobota 
6.10.2019nedeljaŠMK SM pošlje RIC-u predlog novih naslovov seminarskih nalog (aplikacija e-RIC).
7.10.2019ponedeljek 
8.10.2019torek 
9.10.2019sreda 
10.10.2019četrtek 
11.10.2019petek 
12.10.2019sobota 
13.10.2019nedeljaObjava izpitnih pol, navodil za ocenjevanje ter posnetkov za preverjanje slušnega dela razumevanja in glasbe v spomladanskem izpitnem roku na spletni strani http://www.ric.si
14.10.2019ponedeljek 
15.10.2019torek 
16.10.2019sreda 
17.10.2019četrtek 
18.10.2019petek 
19.10.2019sobota 
20.10.2019nedelja 
21.10.2019ponedeljek 
22.10.2019torek 
23.10.2019sredaObjava novih naslovov nalog v stalnem katalogu naslovov.
24.10.2019četrtek 
25.10.2019petek 
26.10.2019sobota 
27.10.2019nedelja 
28.10.2019ponedeljek 
29.10.2019torekZadnji rok za objavo Šolske maturitetne komisije ŠMK SM na šoli.
30.10.2019sreda 
31.10.2019četrtek 
1.11.2019petekPraznik - dan spomina na mrtve
2.11.2019sobotaJesenske počitnice
3.11.2019nedeljaJesenske počitnice
4.11.2019ponedeljek 
5.11.2019torek 
7.11.2019četrtekRok do katerega kanddiat odda učitelju prijavo za opravljanje naloge na šoli. Učitelj seznam vseh prijav predloži tajniku ŠMK.
8.11.2019petek 
9.11.2019sobotaObjava vzorcev izpitnih kompletov s posnetki za preverjanje slušnega razumevanja in glasbe za neobvezni del PMP.
10.11.2019nedelja 
11.11.2019ponedeljek 
12.11.2019torek 
13.11.2019sredaŠMK SM se seznani s predlogi naslovov nalog in potrdi učitelje, ki spremljajo izdelavo nalog. Začetek roka, ko kandidat še lahko spremeni naslov naloge.
14.11.2019četrtek 
15.11.2019petekRok za oddajo: - predprijav k SM - predprijav k posameznemu izpitu SM - prilog k predprijavi za predmet glasba na srednji glasbeni šoli - vloge za uveljavljanje pravic KPP-ja na šoli na podlagi odločbe o usmeritvi za spomladanski in jesenski izpitni rok SM. Rok za objavo cene maturitetnega izpita na spletni strani http://www.ric.si
16.11.2019sobota 
17.11.2019nedelja 
18.11.2019ponedeljek 
19.11.2019torek 
20.11.2019sredaObjava novih naslovov seminarskih nalog v stalnem katalogu naslovov seminarskih nalog.
21.11.2019četrtek 
22.11.2019petek 
23.11.2019sobota 
24.11.2019nedeljaŠMK SM potrdi spremembe naslovov nalog in učiteljev, ki spremljajo izdelavo nalog.
25.11.2019ponedeljek 
26.11.2019torek 
27.11.2019sredaObjava letnega poročila splošne mature preteklega šolskega leta na spletni strani: http://www.ric.si
28.11.2019četrtek 
29.11.2019petek 
30.11.2019sobotaRok do katerega ŠMK SM objavi koledar splošne mature na oglasni deski in na spletni strani šole.
1.12.2019nedelja 
2.12.2019ponedeljek 
3.12.2019torek 
4.12.2019sreda 
5.12.2019četrtek 
6.12.2019petek 
7.12.2019sobota 
8.12.2019nedelja 
9.12.2019ponedeljek 
10.12.2019torek 
11.12.2019sreda 
12.12.2019četrtek 
13.12.2019petek 
14.12.2019sobota 
15.12.2019nedelja 
16.12.2019ponedeljek 
17.12.2019torek 
18.12.2019sreda 
19.12.2019četrtek 
20.12.2019petek 
21.12.2019sobota 
22.12.2019nedelja 
23.12.2019ponedeljek 
24.12.2019torek 
25.12.2019sredaPraznik - božič
26.12.2019četrtekPraznik - dan samostojnosti in enotnosti
27.12.2019petekNovoletne počitnice
28.12.2019sobotaNovoletne počitnice
29.12.2019nedelja 
30.12.2019ponedeljek 
31.12.2019torekNovoletne počitnice

*Opombe: V jesenskem roku splošne mature bodo kandidati pisali pisne izpite po razporedu, ki ga bo objavil Državni izpitni center.
Razporedi jesenskega roka mature bodo lahko od 21.8.2019 objavljeni tudi na spletnem obrazcu .
Kandidati, ki so ob prijavi oddali tudi elektronski naslov, bodo razporede jesenskega roka mature splošne 2019 prejeli po elektronski pošti.
Matura se bo izvedla strnjeno, tako da bodo kandidati lahko pisali pisne preizkuse vsak dan od 24.8.2019 do vključno 30.8.2019!

*Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature (B rok) bodo potekali med 24.08.2019 in 05.09.2019*!